Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

2016 - Σήμερα

Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης στο Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

2017 - 2020

Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Sustainable Tourism Development: Cultural Heritage, Environment, Society

Συνδιοργανώθηκε από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης

2020 - Σήμερα

Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Τουρισμού” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

2016 - Σήμερα

Διδάσκων στα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

2016 - Σήμερα

Διδάσκων/Επισκέπτης Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΤΕΙ Αθήνας

2015 - Σήμερα

Διδάσκων/Επισκέπτης Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστήμιο της Σορβόννης

2012 - 2017

Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Τουρισμού” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

2000 - Σήμερα

Μέλος ΣΕΠ και Συντονιστής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Τουρισμού” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

1999 - Σήμερα

Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στον «Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού»

2004 - 2016

Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

2014-2015

Διδάσκων/Επισκέπτης Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

2013-2014

Διδάσκων/Επισκέπτης Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

2007 – 2009

Διδάσκων/Επισκέπτης Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

2004 – 2008

Διδάσκων (Π.Δ. 407) στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

1999 – 2004

Αναπληρωτής Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

1998 – 1999

Ερευνητής Γ΄ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.

1996 – 1999

Διδάσκων (Π.Δ. 407) στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

1996 – 1999

Επιστημονικός συνεργάτης στο ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων.

1996 – 1998

Ερευνητής Δ΄ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας του ΕΚΚΕ.

1988 – 1996

Ερευνητής Δ΄ βαθμίδας στο ΕΚΚΕ.

1982 – 1987

Επιστημονικός συνεργάτης στο ΕΚΚΕ.