Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Θέσεις Ευθύνης

Στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών μου δραστηριοτήτων την τελευταία 30ετία θήτευσα ως:

Ακαδημαϊκές Θέσεις Ευθύνης

 • Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Υπεύθυνος Ομάδας Τουρισμού στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
 • Καθηγητής/Διδάσκων σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
 • Καθηγητής στο Τμήμα Τουρισμού στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
 • Μέλος ή Υπεύθυνος Επιστημονικών Επιτροπών Ίδρυσης Προπτυχιακών ή Μεταπτυχιακών Τμημάτων και Προγραμμάτων Σπουδών Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΤΕΠΑΚ (Κύπρου), ΕΑΠ, Χαροκόπειο, ΠΑΔΑ και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Διοικητικές Θέσεις Ευθύνης

 • Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Πρόεδρος στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Πρόεδρος και μέλος του Προεδρείου Συνόδου Πρυτάνεων
 • Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
 • Πρόεδρος της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε.
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
 • Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Μέλος του European University Association (EUA, Ευρωπαϊκός Φορέας Αξιολόγησης ΑΕΙ)
 • Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Sustainable Tourism Development: Cultural Heritage, Environment, Society», το οποίο συνδιοργανώνεται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης.
 • Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου