Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Έρευνα

Στο πλαίσιο των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών μου δραστηριοτήτων είχα το ακόλουθο επιστημονικό έργο:

Έρευνα και Επιστημονικά Περιοδικά

  • Επιστημονικός Υπεύθυνος και Ερευνητής σε χρηματοδοτούμενα ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του Τουρισμού
  • Εκδότης του αγγλόφωνου διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Tourismos, An International Multidisciplinary Journal of Tourism
  • Editor σε Διεθνή και Ελληνικά Επιστημονικά περιοδικά
  • Μελετητής και Εμπειρογνώμονας Τουρισμού, Επιστημονικός συνεργάτης Επαγγελματικών Φορέων, Μελετητικών Εταιρειών, Φορέων του Δημοσίου, ΟΤΑ, Τραπεζών
  • Ιδρυτικό μέλος Νεοφυών Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Respoguide και Wine Lovers app

Βιβλία, Άρθρα, Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια

  • Συγγραφέας μονογραφιών, βιβλίων, άρθρων και μελετών Τουρισμού στα Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά
  • Επιστημονικός Υπεύθυνος της σειράς Τουρισμός-Αναψυχή των εκδόσεων Κριτική
  • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος για την επιστημονική επιμέλεια των εκπαιδευτικών εγχειριδίων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων», του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου