Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο